Ścieki

Pompownia ścieków
Wkładka TOP

Pompownia może być wykorzystywana do przepompowywania różnego typu mediów: ścieków z zakładów przemysłowych, ścieków bytowo-gospodarczych, wód opadowych i drenażowych. Dla użytkowników korzystających z układów kanalizacyjnych z wykorzystaniem przepompowni ścieków najważniejszymi elementami są niezawodność działania oraz bezobsługowa eksploatacja takich obiektów. Aspekty te należy uwzględnić dokonując odpowiedniego doboru pomp oraz innych elementów np. czyszczących zbiornik. 

Ścieki są medium niejednorodnym, często zawierają duże ilości osadów stałych lub innych domieszek mineralnych czy organicznych co nie jest uwzględniane na etapie projektowania i doboru wyposażenia przepompowni. Po pewnym czasie eksploatacji osady sedymentują i wówczas dochodzi do zapychania i nie efektywnej pracy przepompowni ścieków. Towarzyszą temu procesy gnilne dokuczliwe dla osób przebywających lub mieszkających w pobliżu obiektu.   

Pompownia ścieków TOP – ekonomiczne rozwiązanie zapewniające najniższe koszty eksploatacji Studzienka przepompowni ściekowej ma za zadanie doprowadzać dopływające ścieki do pompy ściekowej. Tradycyjne studzienki nie mają skosów albo posiadają skosy o niedostatecznie dopracowanej geometrii. W takich przypadkach nie da się uniknąć problemów z zalegającymi osadami, które należy okresowo usuwać. Jeżeli systematycznie nie czyści się zbiornika przepompowni dochodzi do zatykania pomp przez co nie ma możliwości dalszego przepompowania ścieków do układu kanalizacyjnego. Z kolei zalegające w zbiorniku ścieki zaczynają zagniwać i taka przepompownia staje się obiektem uciążliwym zapachowo dla otoczenia. Można zatem wnioskować, że nieprawidłowo wykonana przepompownia skutkuje zwiększeniem nakładu czasu pracy przy wykonywaniu bieżącej eksploatacji i przede wszystkim zwiększeniem środków finansowych, które należy przeznaczyć na dodatkowe czyszczenie, utylizację osadów oraz konserwację urządzeń i wyposażenia przepompowni.
wkladka TOP w pompowni
Studzienka standardowa

Flygt już od 1995 roku stosuje układ TOP w pompowniach ściekowych, który został opatentowany i przynosi klientom liczne korzyści przy niskich kosztach inwestycyjnych. 

Zastosowanie wkładki dennej TOP w sposób dwojaki ogranicza odkładanie się osadów stałych i szlamu na dnie. Po pierwsze, powierzchnia dna przepompowni ścieków jest znacznie mniejsza w stosunku do standardowych skosów. Osady gromadzą się bezpośrednio pod pompą, gdzie mogą być swobodnie zasysane przez pompy ściekowe. Po drugie, chroniona patentem geometria wkładki TOP zapewnia optymalizację przepływu ścieku po dnie przepompowni, co prowadzi do powstania przepływu turbulentnego, który podrywa osady, dzięki czemu można je swobodnie odpompować.
W ostatecznym rozrachunku otrzymujemy przepompownię ścieków, która czyści się sama.

wkladka TOP w pompowni
Studzienka z zabudowanymi skosami

Wkładka TOP może być zamontowana na dwa sposoby:

  • zbudowanie nowej przepompowni ścieków wraz z wkładką TOP,
  • modernizacja już istniejącej przepompowni poprzez „wklejenie” wkładki na dno istniejącego zbiornika.

Pompownia z wkładką denną TOP zapewnia użytkownikowi:

  • zintegrowaną konstrukcję zapewniającą samoczynne oczyszczanie,
  • ograniczenie do minimum zjawiska odkładania się osadów,
  • sprawdzone i potwierdzone w setkach aplikacji na terenie Polski działanie,
  • prostotę wprowadzenia do już istniejących pomp,
  • łatwość montażu.

Dzięki zastosowaniu hydrodynamicznego zaworu płuczącego następuje automatyczne czyszczenie pompowni.

Jeśli dopuści się do nagromadzenia tłuszczów i osadów w studni przepompowni ścieków to efektem wcale nie musi być tylko nieprzyjemny zapach. Może nastąpić zanieczyszczanie regulatorów poziomu, co prowadzi do pogorszenia sprawności eksploatacyjnej całej przepompowni a w skrajnym wypadku może zatrzymać jej pracę i doprowadzić do awarii. Dlatego bardzo ważne jest regularne usuwanie osadów. Jeśli czynności te wykonuje personel metodami mechanicznymi należy liczyć się z przestojem obiektu i przede wszystkim z wysokimi kosztami.

zawor pluczacy

Jak działa zawór hydrodynamiczny

Gdy pompa podejmuje pracę, zawór otwiera się na około 20 sekund, powodując wyrzucenie silnej strugi wody, która spłukuje wszystkie osady. Osady ściekowe następnie są zasysane przez pompę główną. Cykl spłukiwania stanowi integralny element cyklu pracy pompy, a tym samym płukanie następuje przy każdym uruchomieniu pompy.

Sterownik APF działa równolegle do sterownika głównego zapewniając usuwanie kożucha z pompowni. Sterownik ten okresowo wydłuża pracę pompy poniżej zadanego poziomu minimalnego aż do zassania pierwszego powietrza powodującego wyłączenie pompy (zmiana natężenia prądu). Dzięki takiemu zabiegowi pompa w ostatniej fazie swojej pracy zasysa kożuch wraz ze wszystkimi częściami flotującymi i tłuszczem przez co następuje samooczyszczenie pompowni. Częstotliwość załączania systemu można ustawić w dowolnym zakresie w zależności od specyfiki ścieków (zwyczajowo system ten uruchamiany jest 10 razy na dobę).

Więcej informacji znajdziesz w pliku pdf.

Wkładka TOP

Produkty

żółty

Pompa Flygt
serii N

Pompa Flygt
serii F

Pompa Flygt
z systemem Concertor

Możliwości nabycia

żółty

Pompy Flygt

żółty
ikony nabycia-04

zakup

ikony nabycia-01

serwis

Pompy Flygt z systemem Concertor

żółty
wynajem

wynajem

ikony nabycia-04

zakup

ikony nabycia-01

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Arkadiusz Witak

+48 885 805 502

e-mail: arkadiusz.witak@proffico.com

Referencje

żółty

Niezawodne pompy Flygt wykorzystywane są w wielu przepompowniach ścieków, między innymi przez: MPWiK Warszawa, PWK Legionowo, Cyfrowy Polsat, Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warce, Austria Juice Group, Oczyszczalnię Ścieków w Sułkowicach, MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie, PGK w Żyrardowie, ZGK Konstancin Jeziorna , Archiwum Państwowe, Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., POP w Mszczonowie (pompownia główna) 

Case study

czerwony