Ścieki

Regulatory napływu do osadników wtórnych

Zastosowanie

  • poprawa pracy osadników wtórnych wraz ze zwiększeniem ich efektywności

  • zwiększenie wydajności hydraulicznej osadników

  • ograniczenie niekontrolowanych zrzutów osadu do odbiornika

  • ogólna redukcja fosforu i ChZT na odpływie (poprzez ograniczenie zawiesiny na odpływie)

Cechy produktu

żółty

W osadnikach wtórnych następuje klarowanie ścieków i zagęszczanie osadu poprzez oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. W odróżnieniu do osadników wstępnych, zawiesina w osadnikach wtórnych jest trudno sedymentowalna (ciężar właściwy osadu zbliżony jest do ciężaru wody). Jednocześnie z uwagi na to, że osadniki wtórne są z reguły końcowym elementem każdej oczyszczalni ścieków, wymaga się od nich wysokiej skuteczności klarowania ścieków zapewniająca redukcję zawiesiny nawet do 99% a jest to najtrudniejsze do osiągnięcia. Z reguły spowodowane to jest zmianą jednego lub kilku parametrów takich jak np. obciążenie hydrauliczne, stężenie osadu lub indeks osadu. Dopiero rozwój dziedzin modelowania i wieloletnie prace nad modelem hydraulicznym pracy osadnika wtórnego, pozwoliły na identyfikację głównej przyczyny uciążliwości pracy, którą okazała się – stała kolumna napływu ścieków. Rozwiązaniem problemu okazała się opatentowana przez firmę Hydrogav kolumna regulowana.

Produkt

żółty

Regulatory napływu do osadników wtórnych

Możliwości nabycia

żółty
ikony nabycia-04

zakup

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Arkadiusz Witak

+48 885 805 502

e-mail: arkadiusz.witak@proffico.com

Referencje

żółty

Zalety oferowanego urządzenia 

Case study

czerwony