Osady

Prasy tłokowe Bucher

Zastosowanie

  • Branża komunalna - odwadnianie osadów ściekowych

  • branża spożywcza - tłoczenie warzyw i owoców, ekstrakcja soków

Cechy produktów

morski

Prasy tłokowe produkowane przez szwajcarską firmę Bucher Unipektin AG charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej i dużą trwałością techniczną.

Z dotychczasowego doświadczenia z eksploatacji pras tłokowych Bucher na oczyszczalniach ścieków wynika, że rezultaty w odwadnianiu mieszczą się w przedziale od 25% do 45% s.m. i są ograniczane jedynie przez „górną granicę odwadnialności”. 

Głównym elementem prasy jest cylinder oraz tłok. Pomiędzy nimi umiejscowione są specjalne dreny odprowadzające filtrat do kanalizacji. Mieszanina osadów z flokulantem doprowadzona jest do cylindra przy użyciu pompy ślimakowej, wypełniając wolną przestrzeń pomiędzy drenami. Wielkość cylindra oraz ilość drenów (w tym powierzchnia filtracji) decyduje o wydajności prasy. W typoszeregu znajdują się 4 modele pras – od objętości cylindra 3 300 l, poprzez 6 000 l, 7 500 l do 12 000 l.

Typ pras oferowanych przez nas produkowany jest już od lat 60-tych; w Polsce pracuje ponad 200 pras tłokowych w sektorze przemysłowym a obecnie prasy zostały zainstalowane także w oczyszczalniach ścieków w Radomiu, Rzeszowie, Puławach, Lubartowie i Józefowie.

Więcej informacji o producencie pras tłokowych znajdziesz pod adresem: www.bucherunipektin.com

Produkt

morski
151

Prasa tłokowa Bucher

prasa Bucher - rysunek schematyczny

Możliwości nabycia

morski
ikony nabycia-06

zakup

ikony nabycia-03

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Cezary Rokicki

tel. +48 601 390 924

e-mail: cezary.rokicki@proffico.com

Referencje

morski

Puławy, Radom, Rzeszów, Józefów, Lubartów

Case study

czerwony

Nasze produkty w użyciu