Woda

Diox
generatory dwutlenku chloru

Dwutlenek chloru – ClO2 jest jednym z bardziej selektywnych utleniaczy. Występuje w postaci płynnej jako roztwór wodny o stężeniu 2 ÷ 4 g ClO2/l. Może być wytwarzany bezpośrednio na miejscu w metodzie chloryn – chlor gazowy lub chloryn – kwas solny jak również roztwarzany z formy ustabilizowanej. Dwutlenek chloru w porównaniu do klasycznych dezynfekantów charakteryzuje się wysoką skutecznością dezynfekcji, działaniem w szerokim zakresie pH, brakiem reaktywności z amoniakiem, brakiem tworzenia THM. Ponadto dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru wymaga krótszego czasu kontaktu (trzy razy krótszy w stosunku do chloru) oraz dłuższą stabilnością i działaniem, co jest szczególnie istotne np. przy rozległych, rozbudowanych sieciach wodociągowych. Dodatkowo środek ten nie pogarsza znacząco właściwości organoleptycznych dezynfekowanej wody.

Dwutlenek chloru jest zalecany szczególnie do dezynfekcji wód powierzchniowych, tam gdzie występują substancje humusowe. Wykorzystywany jest także do zapobiegania przed rozwojem legionelli, ośliczki, dezynfekcji chłodni i grzybów.

Zastosowanie dwutlenku chloru

  • dezynfekcja wody pitnej (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów, zapobieganie legionelli, usuwanie biofilmów, zapobieganie powstawaniu alg);
  • dezynfekcja wody w przemyśle spożywczym (zastosowanie roztworu dwutlenku chloru w wodzie płuczącej do mycia urządzeń produkcyjnych, orurowania, zbiorników, pojemników i butelek);
  • unieszkodliwianie fenolu;
  • usuwanie odorów powstających w procesach przeróbki ścieków (zastosowanie roztworu dwutlenku chloru w wodzie płuczącej i odciekach);
  • usuwanie odorów powstających w trakcie produkcji rolnej i spożywczej (rzeźnie, mleczarnie, przetwórnie rybne, fermy drobiarskie, browary);
  • dezynfekcja warzyw i owoców,
  • dezynfekcja wody chłodniczej i obiegowej (przemysł chemiczny, papierniczy, rafinerie, elektrociepłownie, ciepłownie, chłodnie kominowe);
  • dezynfekcja wód powierzchniowych;
  • dezynfekcja basenów, kąpielisk, parków wodnych, spa, wellness (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów).
Diox generator dwutlenku chloru
Diox – C
Diox generator dwutlenku chloru
Diox – A 250
Diox generator dwutlenku chloru
Diox – A 5000

Diox generatory dwutlenku chloru

Produkty

niebieski
PSEC-B-Pak-ppt-1024x1017

Osec- generatory podchlorynu sodu

V10k-auto-frontal_EWT-499x1024

Dozator chloru gazowego

Możliwości nabycia

niebieski
wynajem

wynajem

usługa

usługa

ikony nabycia-05

zakup

serwis

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Małgorzata Stefańska

tel. +48 538 306 407

e-mail: malgorzata.stefanska@proffico.com

Ewelina Wyganowska

tel. +48 532 781 270

e-mail: ewelina.wyganowska@proffico.com

Referencje

niebieski

Zalety oferowanego urządzenia

Case study

czerwony