Woda

Osec
generatory podchlorynu sodu

Podchloryn sodu – NaOCl jest jednym z bardziej rozpowszechnionym dezynfekantów. Występuje w formie płynnej jako roztwór wodny i jest silnie alkaliczny (pH 11,5 – 12,5). Handlowy podchloryn sodu (12-15% Cl) uzyskiwany jest w zakładach chemicznych poprzez nasycenie roztworu wodorotlenku sodu chlorem gazowym. Przed dozowaniem jest on rozcieńczany z postaci handlowej do roztworu o niższym stężeniu.

Zaletą podchlorynu sodu jest jego stosunkowo niski koszt zakupu oraz bardzo prosty układ dozowania, wadą natomiast jest krótki okres stabilności. W zależności od jakości podchloryn sodu traci zdolność dezynfekcji wraz z upływem czasu, zwiększeniem nasłonecznienia oraz wzrostem temperatury. Czynniki te ograniczają możliwości magazynowania podchlorynu sodu dlatego coraz popularniejsza jest metoda polegająca na produkcji podchlorynu sodu w miejscu dozowania.

Podchloryn sodu może zostać wytworzony w procesie elektrolizy roztworu solanki. W tym celu konieczne jest użycie generatora, dostęp do bieżącej wody i energii elektrycznej oraz okresowe uzupełnianie zapasu soli. W procesie elektrolizy uzyskiwany jest podchloryn sodu o stężeniu do 25 g Cl/l oraz gaz wodorowy, który jako produkt uboczny jest rozcieńczany powietrzem atmosferycznym i wydmuchiwany na zewnątrz obiektu.

Zastosowanie podchlorynu sodu

  • dezynfekcja wody pitnej (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów, zapobieganie legionelli, usuwanie biofilmów, zapobieganie powstawaniu alg);
  • dezynfekcja wody w przemyśle spożywczym;
  • dezynfekcja wody chłodniczej i obiegowej (przemysł chemiczny, papierniczy, rafinerie, elektrociepłownie, ciepłownie, chłodnie kominowe);
  • dezynfekcja basenów, kąpielisk, parków wodnych, spa, wellness (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów).
Osec generator podchlorynu sodu
Osec - A
Osec generator podchlorynu sodu
Osec - B
Osec generator podchlorynu sodu
Osec – B Pack
Osec generator podchlorynu sodu
Osec - B

Osec generatory podchlorynu sodu

Produkty

niebieski
Diox - zdjęcie na stronę

Diox- generatory dwutlenku chloru

V10k-auto-frontal_EWT-499x1024

Dozator chloru gazowego

Możliwości nabycia

niebieski
wynajem

wynajem

usługa

usługa

ikony nabycia-05

zakup

serwis

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Małgorzata Stefańska

tel. +48 538 306 407

e-mail: malgorzata.stefanska@proffico.com

Ewelina Wyganowska

tel. +48 532 781 270

e-mail: ewelina.wyganowska@proffico.com

Referencje

niebieski

Zalety oferowanego urządzenia

Case study

czerwony