2014 sierpień – Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Morąg

W sierpniu 2014 r. pomiędzy Proffico Sp. z o.o. a Instalem Warszawa S.A (pełniącego funkcje generalnego wykonawcy) podpisana została umowa realizacyjna na dostawę i montaż drobnopęcherzykowego systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Morągu. W ramach tego zadania Proffico dostarczy i zainstaluje w komorach osadu czynnego membranowe dyfuzory dyskowe typu Sanitaire Silver II oraz wolnoobrotowe mieszadła Flygt.…

Czytaj dalej

2013 listopad – Tłokowa prasa Bucher dla Puław

W ubiegłym miesiącu został rozstrzygnięty przetarg pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w Puławach”. W ramach niniejszego zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją gospodarki osadowej. W projekcie przewidziano zastosowanie szwajcarskich urządzeń tj. pras tłokowych Bucher oraz suszarni taśmowej Dry-Sys. Wymagany stopień odwodnienia osadów na prasach tłokowych został określony na poziomie minimum…

Czytaj dalej

2013 październik – Pakowanie wody dla Radomia

Na początku października 2013 r. Proffico Sp. z o.o. podpisało umowę na dostawę automatycznej paczkowarki wody dla miasta Radom. Umowa została podpisana z generalnym wykonawcą – firmą Aqua Seen z Warszawy. Inwestycja dotyczy zadania pn. „Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia”, które to jest realizowane w formule żółtego FIDICa (zaprojektuj i wykonaj). Urządzenie…

Czytaj dalej

2013 sierpień – Tłokowe prasy Bucher zostaną zamontowane…

Został rozstrzygnięty przetarg pn. „Modernizacja gospodarki osadowej w Radomiu”. W ramach niniejszego zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją gospodarki osadowej polegających na obniżeniu kosztów zużycia energii cieplnej przez istniejącą suszarnię osadów ściekowych. W ramach projektu przewidziano fermentację osadów z produkcją biogazu i kogeneracją oraz zastosowanie nowej zagęszczarki i pras tłokowych w celu maksymalnego…

Czytaj dalej