Kwiecień 2015 r. – rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków…

W kwietniu 2015 r. pomiędzy Proffico Sp. z o.o. a Inżynierią Rzeszów Spółka Akcyjna (pełniącą funkcje generalnego wykonawcy) podpisana została umowa realizacyjna na kompleksową dostawę i montaż drobnopęcherzykowego systemu napowietrzania dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie Małopolskim. W ramach tego zadania Proffico dostarczy i zainstaluje w komorach osadu czynnego membranowe dyfuzory dyskowe typu Sanitaire Silver II oraz wolnoobrotowe mieszadła i pompy Flygt.