Ścieki

Mobilny chlorator ZORRO 2 i
ZORRO 2e Dezynfekcja ścieków

Mobilny chlorator ZORRO 2  i ZORRO 2e – Dezynfekcja ścieków

1. Przeznaczenie i budowa

Mobilny chlorator Zorro dedykowany jest do dezynfekcji wszelkiego rodzaju sieci i instalacji wodociągowych, ściekowych, przemysłowych czy technologicznych przy użyciu ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych takich jak np. podchloryn sodu czy handlowy dwutlenek chloru.

Model Zorro 2 jest całkowicie niezależny od zewnętrznego źródła energii elektrycznej i umożliwia dozowanie danego środka dezynfekcyjnego do układów, gdzie maksymalne ciśnienie operacyjne nie przekracza 8-10 bar. Systemy ten mogą być wykorzystywane również do dozowania innych cieczy w określonych układach technologicznych. Całe rozwiązanie techniczne zostało opatentowane w Urzędzie Patentowym RP.

 

Mobilny system dezynfekcji Zorro 2e jest tańszą wersją chloratora Zorro 2, która nie posiada własnego zasilania 12V, co oznacza, że urządzenie pracuje wyłącznie przy ciągłym zasilaniu 230V. Panel sterowniczy został odpowiednio zmodyfikowany dla potrzeb takiego zasilania.

 

Chloratory Zorro składają się z dwóch oddzielnych komór, z której każda wyposażona jest w zamek
z kluczykiem, stanowiącym zabezpieczenie przed otwarcie przez osoby niepowołane.

 • Komora techniczna, w której znajduje się zbiornik o pojemności 60 litrów wraz z mieszadłem ręcznym do przygotowania roztworu dezynfektanta, pompka dozującą, zawór wielofunkcyjny, wąż dozujący oraz schowek na złączki i akcesoria,
 • Komora elektryczna zawiera wszystkie niezbędne elementy i zabezpieczenia umożliwiające zasilanie elektryczne pompki dozującej bez konieczności doprowadzenia zewnętrznego źródła energii.

2. Zakres zastosowań

 • dezynfekcja nowo wybudowanych rurociągów i instalacji wodociągowych,
 • dezynfekcja sieci wodociągowej metodą hydrantową,
 • dezynfekcja ścieków w kanałach, rurach, studzienkach itp.,
 • dezynfekcja wewnętrznych instalacji wodociągowych (szkoły, szpitale, obiekty użyteczności publicznej itp.),
 • dezynfekcja lub aktywacja złóż filtracyjnych filtrów ciśnieniowych,
 • dezynfekcja zbiorników,

 

3. Główne zalety

 • kompaktowa zabudowa – chlorator można bezpiecznie i łatwo transportować,
 • wewnętrzny moduł zasilający – brak konieczności podłączenia się do sieci 230V,
 • urządzenie wyposażone w wysokiej klasy układ ładujący moduł zasilający,
 • obudowa chloratora wykonana z materiałów o maksymalnej odporności chemicznej,
 • szeroki zakres akcesoriów i końcówek umożliwia wszechstronne dozowanie,
 • uchwyty w dolnej części komory technicznej zapewniają wygodne i bezpieczne mocowanie urządzenia w trakcie transportu samochodem (np. przy użyciu pasów transportowych),
 • zbiornik wyposażony w ręczne mieszadło – możliwość przygotowania roztworu bezpośrednio w urządzeniu,
 • komora techniczna oraz zbiornik wyposażone w zawory spustowe,
 • układ dozowania wyposażony w czujnik zabezpieczający pompę przed sucho biegiem,
 • zastosowanie zaworu wielofunkcyjnego zabezpiecza układ przed:
 • dozowaniem środka w przypadku braku minimalnego ciśnienia roboczego (np. uszkodzenie węża dozującego, rozłączenie instalacji dozowania, brak medium przewodniego),
 • dozowaniem w przypadku występowania ciśnienia wyższego niż ustawione na zaworze wielofunkcyjnym,
 • zasysaniem środka dezynfekcyjnego przy wyłączonej pompce dozującej (np. przy podciśnieniu w instalacji lub np. przy znaczącym opuszczeniu węża dozującego bez zastosowania szybko złączki z funkcją zaworu zwrotnego),
 • możliwość pracy w trzech trybach zasilania:

tryb 1 – zasilanie poprzez wbudowany moduł zasilający,
tryb 2 – zasilanie z akumulatora zewnętrznego, 

tryb 3 – zasilanie z sieci 230 V.

 

4. Szczegóły techniczne

 • całość urządzenia zabudowana jest w jednej komorze,
 • w komorze elektrycznej umiejscowiono akumulator, inwerter i prostownik,
 • na obudowie znajduje się czytelny panel sterowniczy ze wskaźnikiem naładowania baterii,
 • wewnątrz urządzenia, pod pokrywą znajduje się skrócona instrukcja obsługi i tabela rozcieńczeń,
 • uchwyty dają możliwość unieruchomienia urządzenia w trakcie transportu,
 • tylne koła wyposażono w przestawny hamulec,
 • pokrywa posiada ergonomiczny uchwyt i zamek techniczny,
 • specjalne przepusty umożliwiają dozowanie przy zamkniętej pokrywie,
 • w chloratorze zastosowano niezawodną pompkę dozującą Wallace&Tiernan,
 • gniazda ładowania i zasilania AC 230V, DC 12V zlokalizowane są na zewnątrz. 

5. Wyposażenie standardowe oraz opcjonalne

Mobilny chlorator Zorro 2 – wyposażenie standardowe

Mobilny system dezynfekcji Zorro 2 w wyposażeniu standardowym jest urządzeniem gotowym do pracy. Zakres dostawy i wykonania odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji technicznej. Po napełnieniu zbiornika ze środkiem dezynfekcyjnym i podłączeniu węża dozującego można natychmiast rozpocząć dozowanie. Urządzenie jest przystosowane do ewentualnego montażu systemu pomiarowo – sterującego „Snake” umożliwiającego utrzymanie stałej dawki dezynfektanta niezależnie od zmian przepływu wody w rurociągu głównym. System ten stanowi wyposażenie dodatkowe i jest zabudowywany na bocznej ścianie chloratora, po odpowiedniej adaptacji układu zasilania oraz sterowania pompką dozującą.

Mobilny chlorator Zorro 2e – wyposażenie standardowe

Mobilny system dezynfekcji Zorro 2e jest tańszą wersją chloratora Zorro 2. Wersja ta nie posiada własnego zasilania 12V co oznacza, że jej praca jest możliwa wyłącznie przy ciągłym zasilaniu 230V. W odniesieniu do wersji Zorro 2, wersja 2e nie posiada akumulatora, prostownika, przetwornika częstotliwości, gniazda i kabla 12V itp. Panel sterowniczy jest odpowiednio zmodyfikowany do potrzeb zasilania 230V. W przypadku zakupu wersji Zorro 2e istnieje techniczna możliwość późniejszej modyfikacji (przeróbki) do pełnej wersji Zorro 2. Zakres dostawy i wykonania odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji technicznej z wyłączeniem cech i elementów dotyczących własnego zasilania 12V.

 

Do chloratorów Zorro 2 i 2e załączana jest instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz atest PZH. Wąż dozujący zakończony jest specjalną końcówką z zaworem zwrotnym typu męskiego pasującą do pozostałych szybkozłączek zestawów dozujących. Na terenie RP mobilne chloratory są bezpłatnie dostarczane przez Proffico a przy dostawie przeprowadzane jest szkolenie personelu, które pozwalan na zaznajomienie obsługi z funkcjonalnościami urządzenia.

 

Uwaga: większość załączonych fotografii dotyczy modelu Zorro 2.

W ramach wyposażenia dodatkowego oferujemy:

 • Plandekę ochronną
 • Zestaw hydrantowy ruchomy
 • Zestaw hydrantowy stały
 • Zestaw przyłączeniowy do zaworu antyskażeniowego
 • Zestaw wtryskowy do rurociągu
 • Najazdy do przyczepki lub samochodu
 • Testy zawartości chloru
 • Testy bakterii

Odporność na korozję

Całe urządzenie a w szczególności komora techniczna została wykonana w możliwie maksymalnym stopniu z materiałów odpornych na agresywne działanie dozowanych środków chemicznych. Jednakże z przyczyn technicznych było nieuniknione zastosowanie elementów metalowych, które na wskutek możliwego kontaktu z określonymi środkami chemicznymi mogą nosić na sobie widoczne ślady korozji materiałów. Sytuacja taka jest normalna i należy ją traktować jako normalne zużycie materiałowe nie wpływające w sposób istotny na funkcjonalność urządzenia.

  

Środki chemiczne

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o dozowaniu różnych środków chemicznych, w tym środków stosowanych do dezynfekcji wody. Wymagane jest, aby przed każdorazowym użyciem danego środka użytkownik zapoznał się z Kartą Charakterystyki i zastosował się wymogów w niej zawartych (w szczególności w zakresie wymogów bezpieczeństwa, zastosowania sprzętu ochronnego oraz odporności materiałowej). W przypadku, gdy Karta Charakterystyki danego środka wymaga zastosowania dodatkowych środków / zabezpieczeń, użytkownik zobowiązany jest do ich zastosowania przed rozpoczęciem pracy z systemem dozowania Zorro. Wymaga się, aby użytkownik przed zastosowaniem danego środka dezynfekcyjnego sprawdził jego oddziaływanie na materiały chloratora mające z nim styczność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności w zakresie wykonania materiałowego prosimy o kontakt z Proffico. Uszkodzenia wynikające z zastosowania środka dezynfekcyjnego działającego agresywnie na dany materiał i powodujące jego uszkodzenie pełne lub częściowe nie są uwzględniane w ramach gwarancji.

 

Więcej informacji znajdziesz w pliku pdf.

Mobilny chlorator ZORRO 2 i 2e

Produkt

żółty

Mobilny chlorator ZORRO 2 i 2e

Możliwości nabycia

żółty
ikony nabycia-04

zakup

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Ewelina Brzezińska

+48 532 781 270

e-mail: ewelina.brzezinska@proffico.com

Referencje

żółty

Model Zorro 2 jest wykorzystywany jest do dezynfekcji ścieków w szpitalach w Białymstoku, Puławach, Lublinie, Łomży, Piszu i w Kielcach