2017 sierpień – Prasy tłokowe Bucher w Rzeszowie

W sierpniu 2017 roku w ramach projektu pod nazwą: „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie” Proffico podpisało umowę na realizację kompletnej instalacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych. Inwestorem w tym zadaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie, generalnym wykonawcą jest Inżynieria Rzeszów S.A. a Proffico pełni rolę podwykonawcy odpowiedzialnego za dostawę montaż i uruchomienie kompletnej instalacji odwadniania osadów ściekowych. Instalacja składać się będzie z dwóch niezależnych ciągów opartych na tłokowych prasach Bucher. Pod względem technicznym instalacja ta będzie bliźniaczą w stosunku do instalacji w oczyszczalni ścieków w Radomiu. Dzięki temu w zakresie technologii odwadniania osadów ściekowych miasto Rzeszów będzie dysponować rozwiązaniami identycznymi jak wiele europejskich metropolii z Londynem na czele.