Osady

Pomiar suchej masy on-line

Zastosowanie

 • zmniejszenie ilości polimeru

 • zmniejszenie zużycia energii

 • optymalizacja pracy osadnika wstępnego i wtórnego

 • optymalizacja zagęszczania wstępnego

 • optymalizacja pracy komór fermentacji

 • optymalizacja odwadniania osadów – skuteczna flokulacja

 • optymalizacja pracy spalarni

Cechy produktu

morski

Z uwagi na konieczność obniżania kosztów oraz fakt, że w ramach prowadzonych procesów technologicznych w oczyszczalni ścieków dąży się do uzyskania zakładanych wartości poziomu suchej masy, czujniki Valmet stosowane są od etapu osadnika wstępnego aż do etapu spalania osadu odwodnionego. Mikrofalowe czujniki zawartości substancji stałych firmy Valmet są wykorzystywane w najbardziej wymagających zastosowaniach a uzyskiwane dane pomiarowe są nie tylko dokładne ale i powtarzalne.

Podstawowym parametrem mierzonym przez czujnik Valmet jest czas przelotu fali o odpowiedniej częstotliwości w badanym ośrodku. Do zalet pomiaru mikrofalowego należą:

 • wysoka dokładność – zgodna z pomiarami laboratoryjnymi,

 • brak ruchomych elementów – nie są konieczne prace konserwacyjne,

 • odporność na zanieczyszczenia,

 • odporność na substancje żrące i korozyjne,

 • na wynik pomiaru nie ma wpływu zmiana składu substancji stałych.

Produkt

morski

mikrofalowy czujnik suchej masy Valmet TS

Możliwości nabycia

morski
ikony nabycia-06

zakup

ikony nabycia-03

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Cezary Rokicki

tel. +48 601 390 924

e-mail: cezary.rokicki@proffico.com

Referencje

morski

Mikrofalowy czujnik suchej masy Valmet TS został zastosowany na instalacjach odwadniania osadów w Radomiu, Józefowie 

Case study

czerwony